upceetac_1
Carpeta UPC  

Our commitment ...

Durant tots aquests anys sempre hem tingut l'objectiu de mantenir-nos propers a vosaltres i sentir-nos partícips de la vostra evolució com a estudiants d'enginyeria. Per això, no voldríem deixar de dir-vos que us poseu en contacte amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte o indicar-nos propostes que ens permetin continuar millorant el nostre projecte docent de la matèria de tecnologia electrònica.

Qui som i com trobar-nos?

josep jordana Name: Josep Jordana Barnils
Grup: 3GT

Office: 120P, (more information)
Tel. +34 934137094
E-mail: jose.jordana@upc.edu


fjsr  Name: Francesc J. Robert i Sanxis
Grup: 3GM

Office: 103, 143E (more information)
Tel. +34 - 93 413 72 14 / +34 - 655 46 27 17
E-mail: francesc.j.robert@upc.edu  
Office-timetable 15-16 Q2: I have an open-door policy, whenever you find me in office, you're welcome to come in and ask questions on our teaching. Office and classes timetable.

Veureu que intentem seguir tothora els principis associats a la tasca docent del PDI de la nostra universitat (*):

3.2 Personal docent i investigador

Com a actors destacats de l’activitat docent i de recerca, el personal docent i investigador desenvolupa una tasca d’especial responsabilitat en el progrés de la nostra societat. En l’exercici de les seves funcions ordinàries, el personal docent i investigador ha d’estar compromès amb el procés d’aprenentatge de l’estudiantat, proporcionant-li coneixements rigorosos i actualitzats, atenent-ne les inquietuds i resolent-ne els dubtes, i guiant-lo en la consecució dels objectius acadèmics. També ha de contribuir a difondre entre l’estudiantat el mètode científic i l’esperit crític. Així mateix ha de ser objectiu, equànime i imparcial en l’avaluació dels coneixements i les competències adquirides pels seus alumnes, i també de l’activitat d’altres professionals i col·legues, i de les propostes científiques o els treballs acadèmics. 

(*) Codi ètic i de bones pràctiques del personal al servei de la Universitat Politècnica de Catalunya i del seu estudiantat. Acord núm.106/2011 del Consell de GovernAltres professors que també han participat en altres edicions d'assignatures de Sistemes Digitals:

Josep Conesa Fernández
Josep Polo Cantero
Ramón Casanella Alonso
Isidro Martin Garcia
Mª Isabel Fernández Vargas
Important ...

Premeu el següent botó per descarregar una copia de les indicacions que haureu de seguir per tal de contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic, si és que sou estudiants de la UPC.
emailquestions

- Access and set up your e-mail service from the UPC
- How to use an e-mail client like Thunderbird?

En hores de despatx o de consulta també podeu provar amb Skype:
Skype