ice                                                                                                       eetac

Exemple de preparació d'un curs de grau en el context EEES  


  • La planificació del taller
  • Introducció. Deixem anar el sistema tradicional basat en classes magistrals ... perquè ... com assegurarem la qualitat de l'aprenentatge de competències i coneixements si ho fem com sempre?

 

  1. Objectius específics d'aprenentatge i competències genèriques
  2. Activitats dins i fora de l'aula (ECTS): L'aprenentatge basat en problemes (PBL)
  3. L'aprenentatge cooperatiu (CL) com a metodologia vàlida per integrar continguts i competències genèriques
  4. L'avaluació de l'aprenentatge a través de rúbriques i del e-portfolio
  • I ara aquí avaluarem la qualitat del procès que hem engegat  ...
  1. Avaluació del curs: procés de millora contínua 


cycle