ice                                                                                                       eetac

Objetivos de aprendizaje


Altres transparències i documents:

- Linking Levels, Learning Outcomes and Assessment Criteria 

- Writing Instructional objectives

 

 

  • Activitats proposades

Tasca 1:

Prepareu un parell objectius específics a partir de preguntes que en general proposeu als vostres exàmens (enginyeria inversa) i autoavalueu tal com us ha quedat formulat (prova del cotó-fluix) usant la rúbrica de correcció que us facilitem en aquesta sessió. Classifiqueu els objectius segons la taxonomia simplificada de 3 nivells.

Tasca 2:

Estudieu la guia docent de la vostra nova assignatura de grau. Identifiqueu la llista d'objectius específics de la matèria i la llista de competències transversals que hi heu de desenvolupar. Poseu un exemple d'exercici o de tasca en què es pugui verificar que, una vegada dut a terme, s'ha practicat alguna de les competències transversals.