ice                                                                                                       eetac

Preparació d'activitats, temps d'estudi, PBL


Més transparències i documents:

- Mètode Pigmalión

- Exemple de problemes (prob1) , (prob2)

- Artícle: "Characteristics of Problem-based learning"

- G. Polya (1945), "How to solve it" (pdf)

 

 

 

 • Exemples en l'ús del PBL per programar activitats (vell)
  • Exemple d'exercici de l'assignatura CSD. Canviant el contingut específic ubicat entre les pàgines 3 i 12, es pot adaptar el format (dades del grup, temps d'estudi, llista de contingut teòric que s'aprèn realitzant l'exercici, resum de l'activitat, enunciat, solució proposada pels estudiants, pla de treball, taula de correcció, dubtes, etc. Altres exemples semblants aquí. Varis exemples de solució d'exercicis i correcció del professor amb tinta electrònica (Word 2010 + Wacom Bamboo Tablet Fun) es poden seguir a través dels dossiers de grups cooperatius enllaçats a l'agenda de la classe d'aquest o d'altres cursos anteriors. 

 

 • Activitats proposades
Tasca:

Prepareu un parell activitats a través de les quals assegureu que "no es poden escapar" sense haver après els objectiu d'aprenentatge que heu preparat a la Tasca 1 anterior. Fixeu-vos que podeu planificar l'activitat usant qualsevol dels nous mètodes actius presentats en aquesta sessió.
  • Altres metodologies per estructurar activitats centrades en l'aprenentatge:
  • Case-based learning (Alguns materials aquí en els puzles)
  • Inquiry-based Learning
  • Project-based learning
  • Role Playing/Simulation (Alguns materials aquí en els puzles)
  • Just in Time teaching (JiTT), etc.