ice                                                                                                       eetac

Aprenentatge Cooperatiu (CL): un mètode fiable i eficient per aprendre continguts i competències de forma integrada

 

 

 

 • Exemples de puzles: Altres materials pers aprendre les bases de l'AC

Puzle 1: Materials A) B i C) Las bases del AC (puzle en grups base de 3 membres)

Parte A: ¿Cómo enfrentarse a los jetas a los mantas?  

Parte B: Los cinco ingredientes del aprendizaje cooperativo  

Parte C: FAQs sobre aprendizaje cooperativo 

 • Exemples d'altres materials preparats en format puzle 
 • Puzle 2. Metodologies per a la preparació d'activitats

A) Simulations/role playing

B) Estudi de casos (case-based learning)

C) Activitats fora de l'aula


 • Puzle 3. Sobre l'article de Prince, M. J. i Felder, R. M., "Inductive teaching and learning". Aquí hi trobareu la descripció detallada i la valoració crítica de fins a sis metodologies inductives que propicien l'aprenentatge significatiu "deep understanting".  Els materials per un puzle a l'aula podem ser:

  A) II. D. Learning Cycle-Based Instruction

  B) V. Problem-based Learning

  C) VII Case-based Teaching

A) Puzle tipus I (Aronson)

B) Puzle tipus II (Slavin)

C) Puzles entre grups i comentaris generals 

 

 • Activitats proposades

Tasca:

Expliqueu quina mena de tasques dureu a terme a l'aula per impartir l'assignatura. Expliqueu com penseu organitzar el temps d'estudi fora de l'aula (teniu en compte que els ECTS es refereixen també al temps d'estudi fora de l'aula). Heu pensat de fer grups de treball o bàsicament l'assignatura s'estudia individualment?. Heu pensar de fer alguna altra prova d'avaluació que no sigui el clàssic examen?