ice                                                                                                       eetac

Com introduir el dossier de l'estudiant a la meva assignatura


 

  • Activitats proposades

Tasques durant la sessió presencial

  • Lectura ràpida de materials: Bibliografia i pàgines web. Les transparències de la presentació.
  • Discussió d'una experiència pràctica
  • Un portafoli a partir del Google Sites
  • Quina activitat s'ha de fer fora de l'aula i terminis de presentació

Tasques per fora de l'aula

  • Treball: "Plantejament de l'ePortfolio a la meva assignatura". Plantilla per arrencar el treball. Plantilla amb què els participants realitzaran el comentari dels treballs assignats. Nova versió de la plantilla de correcció.
  • Punts orientatius  (doc) o idees inicials a tenir en compte o per discutir.
  • Resultats esperats pel fet de decidir introduir el dossier.
  • Cóm s'avaluarà?, com repercutirà (percentatge) sobre l'avaluació del curs?

 

Altres dossiers:

1) El portafoli del professor (teaching portfolio). Exemple de curs de l'ICE sobre el portafoli docent.

2) El portafoli de curs (Com muntar el portafoli d'una assignatura en el nostre propi servidor?) Exemple de curs de l'ICE sobre webs docents