ice                                                                                                       eetac

Introducció


  • Presentació 

 

  • Las limitacions del mètode tradicional basat en l'ensenyament de coneixements a través de classes magistrals i exàmens  

 

  • El nou EEES  centrat  en l'aprenentatge (integrat) de coneixements i competències genèriques  

                             Source